Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web... raz sa znovu stretneme ...
Je jedno miesto v nebi, ktoré sa volá MOST DÚHY. Keď psík, ktorý bol niekomu tu na tomto svete veľmi blízky zomrie, dostane sa na miesto nazývané Most Dúhy. Sú tam krásne zelené lúky a kopce pre všetky zvieratká, kde môžu voľne behať a hrať sa spolu. Je tam veľa jedla, vody, slniečka, je tam teplo a cítia sa tam veľmi dobre.
Všetky zvieratká, ktoré boli na tomto svete choré alebo staré, sú znovu zdravé a plné sily, tie ktoré boli zranené alebo zmrzačené, sú znovu také aké si ich pamätáme vo svojich spomienkach z dní, keď tu boli s nami. Sú tam šťastné a spokojné, až na jednu vec: každému z nich chýba niekto, kto bol pre nich jedinečný a veľmi blízky, ten kto zostal na tomto svete.

Všetky zvieratká behajú spolu a hrajú sa na krásnych lúkach, keď zrazu príde deň, keď sa zrazu jeden znich zastaví a zahľadí sa do diaľky. Jeho bystré a jasné oči zmeravejú, jeho nedočkavé telo sa začne chvieť. Zrazu sa rozbehne preč od hrajúcej sa skupiny, letí cez zelenú trávu, jeho nohy ho nesú rýchlejšie a rýchlejšie....

Zbadal teba, a keď sa ty a tvoj najlepší priateľ konečne stretnete, priľnete k sebe v šťastnom objatí a viete, že už Vás nikdy nič nerozdelí. Milujúce bozky pokrývajú tvoju tvár, tvoje ruky konečne objímajú milovanú hlavičku a ty sa konečne pozeráš do verných očí svojho milovaného štvornohého priateľa, ktorý tak dávno odišiel z tvojho života, ale nikdy nie z tvojho srdca.
 

... potom konečne spolu prejdete most dúhy ... už navždy spolu ...... will meet again ...
Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge. When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty offood, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.
 Allthe animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing, they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stop sand looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

 

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, youcling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face, your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, solong gone from your life but never absent from your heart.

 
... Then you cross Rainbow Bridge together....Die Legende Der Regenbogenbrücke:

 

Eine Brücke verbindet den Himmel und die Erde. Wegen der vielen Farben nennt man sie die Brücke des Regenbogens. Auf dieser Seite der Brücke liegtein Land mit Wiesen, Hügeln und saftigem grünen Gras.

Wen nein geliebtes Tier auf der Erde für immer eingeschlafen ist, geht es zu diesem wunderschönen Ort. Dort gibt es immer zu fressen und zu trinke nund es ist warmes schönes Frühlingswetter. Die alten und kranken Tieresind wieder jung und gesund. Sie spielen den ganzen Tag zusammen.

Es gibt nur eine Sache, die sie vermissen. Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf der Erde so geliebt haben. So rennen und spielen sie jeden Tag zusammen, bis eines Tages plötzlich eines vonihnen innehält und aufsieht. Die Nase bebt, die Ohren stellen sich auf, die Augen werden ganz gross! Plötzlich rennt es aus der Gruppe heraus und fliegt über das grüne Gras. Die Füsse tragen es schneller und schneller.

Es hat Dich gesehen. Und wenn Du und Dein spezieller Freund sich treffen, nimmst Du ihn in Deine Arme und hältst ihn fest. Dein Gesicht wird geküsst, wieder und wieder und Du schaust endlich wieder in die Augen Deines geliebten Tieres, das so lange aus Deinem Leben verschwunden war, aber nie aus Deinem Herzen.

Dann überschreitet Ihr die Brücke des Regenbogens gemeinsam und Ihr werdet nie wieder getrennt sein.
TOPlist
aktualizované: 24.08.2015 07:24:04